Važni datumi

img

Krajnji rok za predaju abstrakta – 1. septembar 2019.

Obaveštenje o prihvatanju abstrakta – 10. septembar 2019.

Krajnji rok za predaju radova – 1. oktobar 2019.

Recenzija i obaveštenje o prihvatanju radova – 10. oktobar 2019.

Krajnji rok za predaju ispravljenih radova – 10. novembar 2019.