Važni datumi

Krajnji rok za predaju abstrakta – 22. jul 2021.

Obaveštenje o prihvatanju abstrakta – 30. jul 2021.

Krajnji rok za predaju radova – 1. septembar 2021.

Recenzija i obaveštenje o prihvatanju radova – 12. septembar 2021.

Krajnji rok za predaju ispravljenih radova – 20. septembar 2021.