Važni datumi

img

Krajnji rok za predaju abstrakta – 1. jun 2017.

Obaveštenje o prihvatanju abstrakta – 10. jun 2017.

Krajnji rok za predaju radova – 1. avgust 2017.

Recenzija i obaveštenje o prihvatanju radova – 10. septembar 2017.

Krajnji rok za predaju ispravljenih radova – 20. septembar 2017.