Kotizacija

Kotizacija po učesniku obračunavaće se u zavisnosti od načina prisustva konferenciji:

za učenike koji fizički prisustvuju konferenciji150 € (ili protivvrednost u RSD)
za učenike koji konferenciji prisustvuju online80 € (ili protivvrednost u RSD)

Uplata kotizacije vrši se u dinarskoj protivvrednosti na račun Udruženja „Humani Grad“ broj: 340-11008560-34

Primalac sredstava: Udruženje „Humani Grad“
Adresa: Hopovska 4, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

Uplate iz inostranstva vrše se na devizni račun:

IBAN: RS35340000001100856034
Račun kod: ERSTE BANK, A.D. NOVI SAD, Bulevar oslobođenja 5, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
SWIFT: GIBARS22
Sa naznakom: Towards a Humane City