Kotizacija

img
Kotizacija po učesniku
Pre 1.11.2019. god. 150 € (ili protivvrednost u RSD)
Posle 1.11.2019. god. 180 € (ili protivvrednost u RSD)
Kotizacija za studente 50 € (ili protivvrednost u RSD)

Uplata kotizacije vrši se u dinarskoj protivvrednosti na račun Udruženja „Humani Grad“ broj: 340-11008560-34

Primalac sredstava: Udruženje „Humani Grad“
Adresa: Hopovska 4, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

Uplate iz inostranstva vrše se na devizni račun:

IBAN: RS35340000001100856034
Račun kod: ERSTE BANK, A.D. NOVI SAD, Bulevar oslobođenja 5, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
SWIFT: GIBARS22
Sa naznakom: Towards a Humane City