Kontakt

web: www.humanecityns.org

Telefoni:
+381 21 485 2483
+381 21 485 2485

Osobe za kontakt:
Andrijana Jović, andrijana.jovic@uns.ac.rs
Jelena Mitrović Simić, mjelena@uns.ac.rs
Nemanja Garunović, garunovic@uns.ac.rs