Organizacioni odbor

PREDSEDNIK:
Prof. dr Valentina Mirović
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija

ČLANOVI:
Doc. dr Jelena Mitrović Simić
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Doc. dr Milja Simeunović
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Ana Vujičić
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Andrijana Jović
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Prof. dr Nenad Ruškić
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Dr Nenad Saulić
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Dr Nemanja Garunović
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Dr Vladimir Ilin
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Endre Šurjan
Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Novi Sad, Srbija
Ivan Jovanović
Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Novi Sad, Srbija
Dragan Mićić
Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Novi Sad, Srbija
Mr Đorđe Basarić
Grad Novi Sad, Gradska uprava za saobraćaj i puteve, Novi Sad, Srbija