Registracija

img

Registracija učesnika vrši se popunjavanjem registracionog formulara čime se učesnki prijavljuje za učešće na skupu.
Registracija će biti verifikovana nakon izvršene uplate kotizacije.

Registracija za prisustvo na konferenciji 

 

Nakon registracije moguće je izvršiti prijavu za učešće na jednoj od tematskih radionica.

Registracija za prisustvo na tematskim radinicama