Organizacioni odbor

img

Predsednik: Prof. dr Valentina Basarić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka,Novi Sad, Srbija

Članovi organizacionog odbora:
Endre Šurjan, MSc, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Novi Sad, Srbija
Ivan Jovanović, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Novi Sad, Srbija
Dragan Mićić, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Novi Sad, Srbija
Dejan Stojković, MSc,Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, Novi Sad, Srbija
Biljana Stojković, MSc, GSP “Novi Sad”, Novi Sad, Srbija
Mr Miodrag Počuč, ADOMNE designing&consulting, Novi Sad, Srbija
Mr Đorđe Basarić, Gradska uprava za saobraćaj i puteve, Novi Sad, Srbija
Aleksandar Jevđenić, MSc, JP Urbanizam, Novi Sad, SRB
Marko Topo, MSc, PUC „Parking servis“ Novi Sad, Novi Sad, SRB
Zoran Alimpić, MSc, Agencija za bezbednost saobraćaja, SRB
Doc. dr Nenad Ruškić, Univerzitet u NovomSadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Dr Vladimir Mrkajić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Dr Pitka Pavle, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad,Srbija
Nenad Saulić, MSc, Univerzitet u Novom Sadu,Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Nemanja Garunović, MSc, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad,Srbija
Dr Milja Simeunović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Doc. dr Miloš Kopić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Marko Marković, MSc, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Serbia
Ana Vujičić, MSc, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Serbia

Tehnički sekretar:
Doc. dr Jelena Mitrović Simić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija